Kup w sklepie

 

 



Zobacz przykładowe strony dziennika

Dziennik zajęć Edukacja wczesnoszkolna jest zgodny z nową podstawą programową. Oprawa twarda, środki szyte nićmi i skrzydełko z listą uczniów na metalowej spirali zapewniają trwałość dziennika. Dziennik zawiera program do tworzenia oceny opisowej na płycie CD.
 

Ocena opisowa to program komputerowy umożliwiający:

  • tworzenie oceny opisowej w tym ocen okresowych,
  • drukowanie świadectw zgodnych z rozporządzeniami MEN-u,
  • oraz arkuszy ocen.

Sporządzenie oceny opisowej ułatwiają zbiory zdań opisujących umiejętności z poszczególnych edukacji. Ponadto nauczyciel ma możliwość dodawania własnych opisów.