Wydawnictwo Edukacyjne ŻAK Zofii Dobkowskiej zostało założone w 1992 roku. Od tego czasu nasza oferta była stale wzbogacana

i doskonalona. Obecnie możemy się pochwalić szerokim wachlarzem podręczników i innych publikacji edukacyjnych przeznaczonych dla wszystkich etapów kształcenia: od przedszkola, poprzez szkołę podstawową i gimnazjum, po szkołę ponadgimnazjalną.

 

Współpraca z zespołem cenionych pedagogów i metodyków jest gwarancją wysokiego poziomu merytorycznego naszych publikacji.

Grono doświadczonych redaktorów i grafików dba o doskonałą jakość edytorską naszych podręczników. Dzięki pracy utalentowanych ilustratorów publikacje przeznaczone dla młodszych dzieci przyciągają oko barwnymi, wesołymi ilustracjami.

 

Priorytetem dla naszego wydawnictwa jest troska o wszechstronny, indywidualny rozwój każdego ucznia. Uczeń zdolny odnajdzie

w naszych publikacjach dodatkowe zadania i ciekawostki, przeciętny natomiast będzie mógł dzięki nim przyswoić sobie i utrwalić wiadomości i umiejętności objęte podstawą programową. Tradycyjne podręczniki wzbogacone są rozmaitymi materiałami multimedialnymi, dzięki którym nauka staje się fascynującą przygodą.

 

Poprzez odpowiedni dobór i sposób prezentacji treści kładziemy także nacisk na inne – poza intelektualną – sfery rozwoju młodego człowieka, np. edukację prozdrowotną, rozwijanie u uczniów wrażliwości na drugiego człowieka, postawy mądrej i świadomej tolerancji oraz odpowiedzialności.

 

Troską otaczamy także nauczyciela, który może liczyć na bogatą i rzetelną obudowę metodyczną naszych podręczników.

 

Opracowania dla nauczycieli to:

 • programy nauczania
 • poradniki metodyczne
 • sprawdziany
 • dzienniki lekcyjne - specjalnie opracowane, uwzględniające podstawowe założenia reformy oświaty
 • inne pomoce, dostosowane do danego poziomu

 

Uczniom oferujemy:

 • podręczniki szkolne
 • zeszyty ćwiczeń
 • zbiory zadań
 • atlasy
 • dzienniczki uczniowskie
 • testy i sprawdziany