Wybierz klasę
 

Klasa I
Klasa II

Klasa III

 


 

Zobacz katalog

 

 


 

 

Kup w sklepie

 

 

 


 

 

Zachęcamy Państwa

do zapoznania się

z naszym katalogiem.

 

Uczę się
z Ekoludkiem

 

 

 

 

 

 

 

... przyjazne podręczniki

Autorki cyklu:
Halina Kitlińska-Pięta, Zenona Orzechowska, Dominika Orzechowska,
Olga Kijewska, Iwona Tolak, Margaryta Orzechowska, Magdalena Stępień
i inni

 EKOLUDEK

 bohater podręczników, maskotka i przyjaciel
 każdego dziecka

  • motywuje i zachęca do wykonywania ćwiczeń
  • pobudza wyobraźnię i uwrażliwia na piękno przyrody
  • inspiruje do działania oraz podpowiada ciekawe doświadczenia, wycieczki, obserwacje
  • uczy poprzez zabawę

 

Seria "Uczę się z Ekoludkiem" dla klas I - III
• umożliwia w pełni realizację celów i zadań edukacji wczesnoszkolnej
wymienionych w podstawie programowej kształcenia ogólnego zawartej
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.
• jest atrakcyjny i przyjazny dziecku
• pomaga budować pozytywny obraz własnej osoby
• zaciekawia ilustracjami, zdjęciami, różnorodnością treściową
• nowatorskie rozwiązania zapewniają dziecku wszechstronny rozwój
• prowadzi do osiągnięcia sukcesów w edukacji szkolnej