REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  Wydawnictwa  ŻAK

 

INFORMACJE OGÓLNE

1. Operatorem sklepu internetowego jest ŻAK Wydawnictwo Edukacyjnespółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Lirowej 27, 02-387 Warszawa, Spółką wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000371798 NIP 7010269256,


2. Operator sklepu internetowego prowadzi wysyłkową sprzedaż książek (towarów) za pośrednictwem witryny internetowej: www.wydawnictwo-zak.pl

3. Operator sklepu internetowego sprzedaje wyłącznie towary prezentowane  na stronach internetowych wskazanych w ust. 2.

4. Wszystkie towary są oryginalne, nowe.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą Użytkowników (Klientów) korzystających ze sklepu internetowego dostępnego na stronie www.wydawnictwo-zak.pl

6. Klienci zobowiązują się do zapoznania z niniejszym Regulaminem oraz do jego przestrzegania i stosowania.

 

ZAMÓWIENIA

1.      Zamówienia mogą składać Klienci, którymi mogą być wyłącznie osoby prawne lub osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Operator sklepu internetowego realizuje zamówienia złożone przez Klienta za pośrednictwem sieci Internet, poprzez witrynę: www.wydawnictwo-zak.pl

3. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 7 dni w tygodniu,  bez konieczności  korzystania systemu logowania. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy będą rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

4. Składając zamówienie, Klient wskazuje zamawiany towar, precyzuje formy płatności oraz sposób dostawy.

5. Składając zamówienie, Klient składa ofertę nabycia zamawianych towarów w sklepie internetowym www.wydawnictwo-zak.pl. Złożenie zamówienia stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.

6. Zamówienie złożone przez Klienta wymaga potwierdzenia jego przyjęcia przez sklep internetowy www.wydawnictwo-zak.pl, w postaci wiadomości elektronicznej  przesłanej na adres poczty elektronicznej podanej przez Zamawiającego. Potwierdzenie to stanowi oświadczenie Operatora sklepu internetowego o przyjęciu oferty objętej zamówieniem. Brak potwierdzenia oznacza , iż zamówienie nie zostało przyjęte.

2.      POTWIERDZENIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

1. Za złożone zamówienie uważa się wypełnienie i wysłanie „formularza” zamówień. Klient dokonuje zakupu bez rejestracji. Po zatwierdzeniu zamówienia Klient dostaje wiadomość e-mail, która wskazuje, iż zamówienie zostało przyjęte do realizacji. Klient na każdym etapie realizacji zamówienia dostaje wiadomość e-mail co do stanu jego zamówienia.

2. Realizacja zamówienia w sklepie internetowym www.wydawnictwo-zak.pl odbywa się w terminie do 14 dni  po zaksięgowaniu wpłaty na rachunek bankowy Operatora sklepu internetowego, w przypadku płatności przelewem.

3. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do  wyczerpania zapasów towarów w magazynie.


4. W przypadku niedostępności lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn Klient zostanie poinformowany o tym fakcie za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie. Klient podejmie decyzję o sposobie realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia), i w tym zakresie Operator sklepu internetowego będzie zwolniony z obowiązku wykonania zamówienia.

5. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia opłaconego przelewem lub rezygnacji przez Klienta z części lub całości zamówienia, Biuro Obsługi Klienta dokona zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy Klienta w terminie 14 dni roboczych.

6. Operator sklepu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienia w dostawie zamówionych towarów wynikających z błędnie podanych przez Klienta danych lub nieprawidłowego adresu dostawy.

7. Księgarnia zastrzega sobie prawo do niewysłania towaru w przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych lub nieuczciwych zamiarów zamawiającego.

8. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie sprzedawcy lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn Operator sklepu internetowego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Operator sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego sklepu internetowego www.wydawnictwo-zak.pl w szczególności w przypadku wyświetlania na stronie www.wydawnictwo-zak.pl (lub innych wskazanych w ust. 2 części Zamówienia) błędnych cen lub opisów produktów. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry – Operator sklepu internetowego zwróci Klientowi zapłaconą kwotę w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

9. Zamówione przez Klienta towary wysyłane są jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

ZMIANY W ZAMÓWIENIACH

1. Klient może dokonać zmiany w zamówieniu do momentu przekazania towaru przewoźnikowi wysyłki towarów przez Operatora sklepu internetowego.

2. Wprowadzenie zmian jest możliwe poprzez kontakt z Wydawnictwem, za pośrednictwem poczty elektronicznejpod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , lub telefonicznie pod numerem 22 882-06-30 wew.121

3. Zmiany w zamówieniu będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta to jest po podaniu i potwierdzeniu danych, jakie zostały udostępnione Operatorowi sklepu internetowego w związku z zamówieniem dokonanym bez logowania.

4. Zmiany w zamówieniu mogą dotyczyć: liczby zamówionych produktów, rezygnacji z części lub całości złożonego zamówienia, adresu wysyłki, danych do faktury. W przypadku rezygnacji z wcześniej opłaconego zamówienia, zwrot należności zostanie dokonany w terminie 14 dni roboczych, od dnia, w którym Operator sklepu internetowego otrzymał oświadczenie o rezygnacji. Należność zostanie zwrócona na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

5. Zmiany w zamówieniach dotyczące adresu Klienta oraz zawierające polecenie zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail, z którego uprzednio zostało złożone zamówienie.

 

CENY TOWARÓW (PRODUKTÓW)

1. Wszystkie ceny w sklepie internetowym www.wydawnictwo-zak.pl są cenami brutto i podane są w złotych polskich. Zawierają podatek VAT, nie zawierają kosztów przesyłki.

2. Cena podana w sklepie internetowym www.wydawnictwo-zak.pl przy każdym produkciejest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Operator sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.wydawnictwo-zak.pl, wprowadzania nowych towarów do sklepu internetowego www.wydawnictwo-zak.pl, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego www.wydawnictwo-zak.pl bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych i przyjętych przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin promocji wskazuje inaczej.

5. Ostateczny koszt zamówienia stanowi łącznie cenę zamówionego towaru oraz kosztu przesyłki.

6. Do każdego zamówienia jako dowód zakupu wystawiany  jest paragon lub na życzenie faktura VAT. FAKTURA VAT wystawiana jest na podmiot składający zamówienie. Jeśli faktura VAT ma być wystawiona na inny podmiot, składając zamówienie należy podać niezbędne dane do faktury. Akceptując Regulamin, Klient zgadza się na wystawienie faktury VAT bez podpisu.

 

FORMY PŁATNOŚCI

1. Klient może dokonać zapłaty za zamówione towary:

◦ gotówką przy odbiorze osobistym

◦ przelewem na rachunek Wydawnictwa. W tym celu należy przelać należną kwotę bezpośrednio na nasz rachunek bankowy:

Nordea Bank Polska S.A

07 1440 1101 0000 0000 1256 2567

Wydawnictwo Edukacyjne Żak sp. z o.o. sp.k

ul. Lirowa 27

02-387 Warszawa

KOSZTY I SPOSÓB DOSTAWY
 

1.      Pokrywamy koszty wysyłki dla zamówień o wartości powyżej 150,00zł

2.      Do zamówień poniżej 150,00 zł doliczamy koszty wysyłki:

a.      dostawa kurierem – 13,00 zł

b.      dostawa Pocztą Polską – 11,00 zł

3.      Odbiór osobisty – bez kosztów dostawy

4.      O sposobie dostawy zamówienia decyduje klient składając zamówienie i zaznaczając swój wybór.


CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Realizacja zamówienia w sklepie internetowym www.wydawnictwo-zak.pl odbywa się w terminie do 14 dni roboczych licząc od daty po zaksięgowaniu wpłaty na rachunek bankowy Operatora sklepu internetowego, w przypadku płatności przelewem. W terminie powyższym nastąpi nadanie przesyłki z zamówionym towarem na wskazany w zamówieniu adres.


3. Wysyłka zamówienia na towary o różnych terminach dostępności następuje po skompletowaniu całości zamówienia, czyli po upływie najdłuższego terminu dostępności spośród zamówionych towarów.

4. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS lub Poczty Polskiej na adres wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia, zgodnie z wybraną przez niego formą płatności i dostawy.

5. Informacja o aktualnej wysokości kosztów przesyłki podana jest na stronie sklepu i dostępna również przy wyborze form płatności oraz po zatwierdzeniu zamówienia.

 

REKLAMACJE I ZWROTY

1. Klient, będący osobą fizyczną i dokonujący zakupów w sklepie internetowym w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru i niezwłocznie zwrócić zakupiony towar na swój koszt. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania i przesłany będzie w firmowym opakowaniu.

 2. Zwracany towar należy odesłać razem z dowodem zakupu (paragon, faktura) na adres: Wydawnictwo Edukacyjne ŻAK, ul. Lirowa 27, 02-387 Warszawa
3. Należności zostaną niezwłocznie odesłane na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, po otrzymaniu zwrotnej przesyłki od Klienta.

4. Operator sklepu internetowego nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za jakiekolwiek koszty powstałe w związku z takimi przesyłkami.

5. W przypadku zgłoszenia reklamacji towar należy odesłać razem z dowodem zakupu (paragon, faktura) oraz opisem reklamacji, na adres Wydawnictwo Edukacyjne ŻAK, ul. Lirowa 27, 02-387 Warszawa .


6. W wypadku uznania reklamacji, Operator sklepu internetowego wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy, a jeśli wymiana nie będzie możliwa, zwróci równowartość zapłaconej ceny na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w terminie 14 dni roboczych.

7. Koszty związane z przesłaniem reklamowanego produktu  w wypadku uznania reklamacji zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, na podstawie przedstawionych przez Klienta dowodów ich poniesienia.

8. Podstawy do reklamacji i zwrotu towaru nie stanowią różnice w wyglądzie towarów dostarczonych a ich wizualizacją na stronie internetowej sklepu internetowego www.wydawnictwo-zak.pl (kolor, proporcje itd.), które to różnice mogą wynikać z innych parametrów monitora lub z indywidualnych ustawień komputera Klienta.

9. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi do 14 dni roboczych od dnia dostarczenia przesyłki do Sprzedawcy. Operator sklepu internetowego podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozpoznać niezwłocznie.

10. W przypadku odrzucenia reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Klienta.

 

DANE OSOBOWE

„ŻAK Wydawnictwo Edukacyjne sp. z o.o. spółka komandytowa   oświadcza, iż wszystkie dane osobowe otrzymane od Kupującego będą wykorzystywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia oraz dostawy.

1. Klient, składając zamówienie w sklepie internetowym www.wydawnictwo-zak.pl, wyraża zgodę na podanie swoich danych osobowych do celów realizacji zamówienia.

2. Podanie danych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia.

3. Operator sklepu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.

WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASTRZEŻENIA

1.      Do przeglądania i zakupu prezentowanych w sklepie internetowym  przedmiotów niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci internetowej.

2. Oprogramowanie sklepu współpracuje z popularnymi przeglądarkami internetowymi w tym w szczególności z: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox.

3. Korzystanie ze sklepu wymaga takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która umożliwia przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies. Informacja o tym pojawi się na monitorze przy wyświetleniu strony internetowej sklepu. Jeśli klient nie wyraża zgody na przyjęcie plików cookies wybierana monitorze  opcję opuszczenia strony.

4. Operator sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania sklepu oraz prawo do innych przerw w dostępie do sklepu (w szczególności do prezentowanych produktów), spowodowanych w szczególności koniecznością konserwacji, naprawy systemu lub aktualizacji cen i opisów prezentowanych w sklepie produktów.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Towary prezentowane na stronach sklepu internetowego www.wydawnictwo-zak.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. Dostępność informacji o produktach na stronach sklepu internetowego www.wydawnictwo-zak.pl nie oznacza dostępności tych produktów w magazynie Operatora sklepu internetowego i możliwości realizacji zamówienia.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 22.07.2013 roku.

5. Operator sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora sklepu internetowego, nie krótszym jednak niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie zmienionego Regulaminu.

6. Operator sklepu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do sklepu internetowego www.wydawnictwo-zak.pl będące wynikiem problemów technicznych, konserwacji, przeglądów, wymian, napraw, a także innych przyczyn niezależnych od Operatora sklepu internetowego.

7. Wszelkie uwagi, propozycje, skargi prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 22 882-06-30 (cena wg cennika operatora dzwoniącego).